[Cảnh báo khẩn] Gian lận 1 điện thoại cài đặt nhiều ví Smartpay

APPAY xin thông báo hiện tại hệ thống Smartpay ghi nhận tình trạng 1 thiết bị điện thoại cài nhiều ví Smartpay.

Đây bị xem là hành vi gian lậnkhông được tính doanh số.

APPAY lưu ý khách hàng phải cài đặt ví Smartpay trên thiết bị điện thoại chưa cài Smartpay trước đó. Các hình thức giới thiệu ví được cài đặt trên cùng một điện thoại nhều lần sẽ không được tính phí và bị xem là hành vi gian lận bị xử lý cấm giới thiệu ví, hoặc nghiêm trọng sẽ khóa tài khoản APPAY.

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin và làm đúng theo quy định.