[CẢNH BÁO] Nghiêm trị các đối tượng có hành vi sai trái

Việc lách luật, làm giấy tờ giả mạo thông tin khách hàng để trục lợi doanh nghiệp được xếp vào hành vi vi phạm Pháp Luật. 

Hậu quả của vụ việc gian lận được phanh phui dưới đây là lời cảnh báo cho những ai đã và đang có ý định thực hiện bất kỳ hành vi sai trái nào dưới danh nghĩa Nhân viên DigiTel.

Công ty luôn hợp tác chặt chẽ với Phòng An Ninh của FEC cũng như Cơ quan Điều tra xử lý, không dung túng cho bất kỳ nhân viên có hành vi gian lận nào trong đội ngũ của mình.