Cài đặt

  • Bước 1: Vào cửa hàng ứng dụng trên thiết bị di động của bạn (CH Play nếu là Andoird và App Store nếu là iOS)
  • Bước 2: Tìm kiếm với từ khóa [Appay] và cài đặt ứng dụng có biểu tượng như bên dưới.

Hoặc, dùng thiết bị di động có kết nối mạng và truy cập vào địa chỉ: https://appay.vn/cai-dat, trình duyệt sẽ tự động nhận dạng hệ điều hành của bạn và chuyển đến đúng ứng dụng cần cài đặt.