Các hoạt động nên làm để trau dồi Marketing cho nhân viên bảo hiểm

  • Liệt kê ra những Trang cá nhân Facebook đang bán bảo hiểm mà bạn cảm thấy những người này thật sự có năng lượng và người này đang bán thực sự tốt.
  • Liệt kê ra những bài viết về bảo hiểm đạt lượng like cao và tỉ lệ comment nhiều.
  • Hỏi thăm các người bán hàng giỏi đó và học hỏi các kỹ năng cũng như kịch bản telesale của họ. (điều mà rất ít ai làm).
  • Liệt kê ra tất cả những group Facebook/ Zalo mà bạn nghĩ rằng khách hàng của bạn đang thực sự nằm ở những group đó.
  • Liệt kê tất cả những sở thích, những hành vi của tệp đối tượng khách hàng của bạn đang làm hàng ngày. (VD: họ thường có măt ở những đâu, thường làm những gì, thường xem những website nào…)
  • Liệt kê ra những vấn đề mà thường những người thực sự cần bảo hiểm đang nhắm tới.
  • Nếu được thì hãy kết thân với những người làm giỏi và xin thu âm lại các cuộc gặp gỡ của họ với khách hàng để nghiên cứu.
  • Tham gia tất cả các khóa học miễn phí của công ty tổ chức để có lượng kiến thức và lượng ngôn từ dồi dào