Bảo hiểm Trách Nhiệm Dân Sự Bắt Buộc không “vô dụng” như nhiều người nghĩ

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe máy là loại hình bảo hiểm về trách nhiệm của chủ xe khi gây thiệt hại cho người khác, cả về thân thể lẫn tài sản.

Mọi chủ xe máy có xe lưu hành tại Việt Nam đều phải mua theo Pháp Luật Việt Nam quy định.  Khi bị cảnh sát kiểm tra và phát hiện không có loại bảo hiểm này, chủ xe máy sẽ bị xử phạt từ 80,000 – 120,000 vnđ vì không mang đủ giấy tờ xe. 

Lợi ích của bảo hiểm: 

  1. Khách hàng không bị cảnh sát giao thông xử phạt.
  2. Khi tham gia giao thông, khách hàng có thể gây tai nạn như đâm, va quẹt… gây thiệt hại cho người khác. Khi đó, chủ xe buộc phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân tùy theo mức độ hậu quả. Tuy nhiên, nếu đã mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì công ty bảo hiểm sẽ thay mặt chủ xe đền bù một số tiền nhất định cho nạn nhân.
  3. Khách hàng không bị truy cứu hình sự vì có trách nhiệm với vụ tai nạn mình gây ra theo mức trách nhiệm của bảo hiểm đã tham gia.

Mức bồi thường: 

Tùy theo mức độ tai nạn, công ty bảo hiểm sẽ thanh toán một số tiền bồi thường cụ thể. Trong một vụ tai nạn xe máy, số tiền bồi thường tối đa cho mỗi nạn nhân bị thiệt hại thân thể là 50 triệu đồng/người và tổng số tiền bồi thường tối đa cho tài sản là 30 triệu đồng/ vụ.