Bạn có biết?

Chủ Nhật là đầu tuần hay cuối tuần?

Nguồn gốc của “Chủ Nhật” xuất phát từ Ki – tô giáo với tên gọi của một vị thần. Đó là “Chúa Nhật” (có nghĩa là Ngày của Chúa).

Theo quy định của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), ngày Chủ Nhật là ngày cuối cùng của một tuần. Việt Nam và đa số các nước trên thế giới đều theo chuẩn này.

Ở một số quốc gia khác như Hoa Kỳ, Chủ Nhật lại là ngày đầu tiên của tuần. Theo truyền thống Do Thái cũng như Công giáo Rôma, ngày Chủ Nhật được gọi là “ngày thứ nhất trong tuần”, vì thế nó được xem là ngày đầu tuần, thứ nhất trước thứ hai.