Appay thông báo bổ sung chức năng Hủy tài khoản người dùng

Appay thông báo, hiện nay bạn đã có thể tự hủy tài khoản của mình nếu không có ý định duy trì, sử dụng. Bằng cách vào mục “Thiếp lập” -> Chọn “Tên tài khoản” -> Chọn “Xóa tài khoản Appay” như hình hướng dẫn bên dưới

Hình minh họa

Lưu ý: Việc hủy tài khoản là hoàn toàn tự nguyện thông qua việc xác nhận đồng ý bằng OTP điện thoại chính chủ tài khoản. Tài khoản sau khi hủy sẽ:

  • Xóa hoàn toàn các dữ liệu liên quan ra khỏi hệ thống mà không thể khôi phục lại (Số dư tiền và điểm trong ví tích lũy, hồ sơ khách hàng tài chính, bảo hiểm)
  • APPAY sẽ không chịu trách nhiệm về dữ liệu, đối soát …. liên quan đến tài khoản đã hủy

Anh/chị vui lòng cập nhât thông tin !