[APPAY] Quy định kéo loan $NAP về APPAY

APPAY thông báo về quy định kéo loan $Nap về Appay như sau:

  • CC cần phải nhập hồ sơ lên Appay trước để lấy Mã Người Giới Thiệu và LƯU hồ sơ. Sau đó mới nhập lên $NAP với đúng Mã giới thiệu đã được cấp. Trường hợp nhập lên Appay trước mà không được thì phải tìm Đội Hỗ Trợ giúp xử lý. Nếu không nhập lên Appay thì Appay sẽ từ chối  không hỗ trợ kéo Loan về cho các bạn, cho dù với lý do nào.
  • Mã Người Giới Thiệu từng hồ sơ trên $nap phải đồng nhất với Code TSA mà Appay đã cung cấp khi CC nhập hồ sơ lên Appay.
  • Số CMND KH trên Appay phải nhập chính xác với CMND KH được nhập trên $nap. Đây là điều kiện đầu tiên để nhận diện Loan. Do vậy, nếu nhập sai cũng không kéo Loan về được.
  • Appay chỉ kéo Loan $nap khi hồ sơ trên $nap thông báo ĐÃ GIẢI NGÂN vì hiện 1 hồ sơ $nap có rất nhiều ID. Do vậy, để việc kéo Loan chính xác hơn thì sẽ chỉ kéo khi $nap có kết quả cuối cùng là LOAN (tình trạng trong dashboard FE là Congratulation Screen)

 

Tạm thời, thời gian đầu này báo cáo $nap chưa ổn định nên đề nghị các bạn làm ĐÚNG và ĐỦ những gì Appay quy định để hỗ trợ việc kéo kết quả về cho các bạn chính xác và đầy đủ nhất.

 

Cám ơn sự hợp tác của các bạn. Trân trọng!