[APPAY] Lưu ý khi chọn kênh giải ngân trên $NAP để được tính phí dịch vụ

APPAY gửi thông tin lưu ý trong việc chọn kênh giải ngân khi bán qua $NAP trên giao diện khách hàng như sau:

  • BẮT BUỘC phải chọn kênh giải ngân Bank transfer (Giải ngân qua số tài khoản của Khách hàng) thì sẽ được tính phí dịch vụ.
  • Chọn kênh giải ngân tiền mặt thì sẽ không tính hoa hồng cho Sales.

 

Quy định này bắt đầu áp dụng lead lên sau ngày 15/05/2019 sẽ không được tính phí. Anh/chị cập nhật thông tin này sớm tránh trường hợp loan làm ra không được tính phí nhé.