Appay khó hay dễ?

Các Appay-er đã cảm thấy khó khăn như thế nào khi dùng Appay nhỉ?

Các khách hàng tìm đến Appay rất nhiều. Tuy nhiên, một số khách hàng do không hiểu rõ được cách thức hoạt động của Appay nên đã gặp không ít khó khăn trong khi sử dụng Appay. Sau đây là 2 khó khăn lớn nhất mà Appay lắng nghe từ người dùng:

  1. Có nguồn cung mà không có nguồn cầu.

Do Appay là một ứng dụng trung gian nên nguồn cung người có tiền nhàn rỗi muốn cho vay trong Appay không thiếu. Tuy nhiên, khách hàng sử dụng Appay lại thiếu nguồn cầu người muốn đi vay tiền lại khan hiếm hoặc không có. Đây là một trong những rào cản lớn nhất của người dùng.

  1. Quy trình xử lý hồ sơ lâu.

Do lượng hồ sơ mỗi ngày Appay tiếp nhận từ người dùng rất nhiều nên không ít hồ sơ bị đình trệ khiến không ít người dùng bị mất khách hàng. Trong trường hợp này, người dùng có thể chủ động trong việc liên lạc với hỗ trợ viên để thông báo và nhận xử lý sớm nhất. Hoặc liên hệ về trung tâm hỗ trợ Appay để được