[Appay] Bổ sung tính năng chờ nhận hồ sơ khách hàng tại nghiệp vụ Courier

Để giúp Courier chủ động hơn trong việc xử lý hồ sơ, Appay xin thông báo về việc bổ sung tính năng chờ nhận lead khách hàng tại nghiệp vụ Courier – Thu hồ sơ khách hàng.

Với mỗi lead khách hàng được gửi đến, sales sẽ có 60 phút để chấp nhận hoặc từ chối nhận lead này. Nếu quá thời gian quy định trên mà sales vẫn chưa xử lý, Appay sẽ thu hồi và chuyển cho bạn Courier khác xử lý. Thời gian xử lý sẽ được tính từ 8h00 đến 12h00 và 13h00 đến 18h30 từ Thứ 2 đến Thứ 7.

Hình ảnh minh họa

Anh/chị cập nhật thông tin và xử lý hồ sơ khách hàng nhé !