[Appay] Bổ sung chức năng lưu thông tin thẻ ATM khi thanh toán đơn hàng

Để thuận tiện cho sales trong quá trình thanh toán các đơn hàng mua bán sản phẩm, dich vụ tiện ích, Appay xin thông báo bổ sung tính năng lưu thông tin thẻ sau khi thanh toán đơn hàng. Với nhưng lần thanh toán sau, bạn chỉ cần chọn lại thông tin thẻ đã thanh toán trước đó để hoàn thành giao dịch (Như hình hướng dẫn)

Hình ảnh minh họa

Chúc các bạn thành công !