Chính sách trưởng nhóm bán hàng (DSA_TL)

Appay thông báo ban hành chính sách “CHÍNH SÁCH TRƯỞNG NHÓM BÁN HÀNG (DSA_TL)”  có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

  1. Chính sách này áp dụng: từ tháng 10/2019 và thay thế toàn bộ cho các chính sách bán hàng dành cho vị trí trưởng nhóm (Pre_TL, TL) trước đó
  2. Các trường hợp  Teamlead đang hưởng theo chính sách cũ và chưa tới kỳ đánh giá xét hạng (CS ban hành từ tháng 8/2019) thì vẫn sẽ được tiếp tục hưởng đến khi nào rớt hạng hoặc duy trì hạng vào kỳ đánh giá tiếp theo sẽ áp dụng theo chính sách mới ban hành này.
  3. Chính sách Pre_TL_F1 từ DSA tách team và under trực tiếp Teamlead sẽ tạm ngưng để điều chỉnh hệ thống. Sau khi hệ thống hoàn thành sẽ thông báo đến anh chị.

Anh chị quản lý vui lòng xem kỹ nội dung chính sách và truyền thông lại cho nhân viên bên dưới.

Chính sách trưởng nhóm bán hàng: Xem tại đây

Trong quá trình hoạt động nếu có điểm nào chưa rõ về chính sách hoặc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chính sách bán hàng,  anh chị vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để được hỗ trợ:

Bộ phận Chính sách bán hàng Digipay

Người liên hệ : Lâm Thị Hoàng Giàu

Email: chinhsach@digitel.vn

Điện thoại/ Zalo: 0937.588.228

Skype: giau.hoang