Tin HOT – Tỉ lệ duyệt hồ sơ Kim An tăng lên 41% từ ngày 10/09 đến ngày 25/09

Appay xin thông tin đến Anh/Chị danh sách 152 hồ sơ qua bước “Kim An Duyệt”  trong tháng 9. Danh sách 152 case này sẽ được tính hoa hồng theo Contest áp dụng từ ngày 01/09/2019 – 30/09/2019.

Xem file đính kém tại đây

Các thắc mắc (nếu có) liên quan đến nội dung này vui lòng phản hồi về hộp mail: kiman@digitel.vn trước 12h ngày 08/10/2019, sau khoảng thời gian trên bộ phận hỗ trợ sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào ạ.