7 LÝ DO KHIẾN BẠN CỨ MÃI TẦM THƯỜNG VÀ KÉM CỎI

Những lý do sau đây khiến bạn cứ mãi tầm thường và kém cỏi :

1. Bởi vì bạn chưa thất bại đủ nhiều
2. Bởi vì bạn luôn để ý xem người khác nghĩ gì về mình
3. Bởi vì bạn nghĩ mình thông minh hơn người
4. Bởi vì bạn không chịu đọc sách
5. Bạn đã không còn tò mò về mọi thứ từ khi nào?
6. Bởi vì bạn vẫn chưa đặt câu hỏi đủ nhiều
7. Bởi vì bạn không biết chấp nhận sự thật

Thứ duy nhất đang cản trở bạn làm những điều phi thường là chính bản thân bạn, kẻ thù lớn nhất của chúng ta là chính mình, hãy vượt qua nó và đánh thức con người phi thường trong bạn nhé!