Chúc mừng thăng tiến Ông Nguyễn Hữu Ái

Ngày 05/11/2018 vừa qua, Ông Nguyễn Hữu Ái đã chính thức được bổ nhiệm lên vị trí mới Phó Tổng Giám Đốc của công ty FE Credit.

Digipay tự hào được trở thành một trong những đối tác hợp tác sâu rộng với FEC từ những ngày đầu thành lập. Sự kiện thăng tiến của ông Nguyễn Hữu Ái cho thấy vai trò của kinh doanh ở FEC là rất quan trọng và Digipay hân hạnh được đóng góp một phần vào thành công chung của đội ngũ kinh doanh tại FEC.

Xin được chúc mừng Ông Nguyễn Hữu Ái với vị trí mới và chúng tôi tin rằng, với kiến thức, kinh nghiệm và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm cao, Ông Hữu Ái sẽ góp phần rất lớn vào sự phát triển của FEC nói chung và các đơn vị hợp tác nói riêng.

Một lần nữa, toàn thể Digipay xin chúc mừng ông Nguyễn Hữu Ái!

Không có bí mật nào trong việc thành công cả, đơn giản chỉ là làm việc nhiều giờ và đổ mồ hôi.”