• Chia sẻ

4243/ MC GOLD INSURANCE SUR DS 441

   Lưu ý: Bảo hiểm trên 1 năm
Đối tượng

Đối tượng

KH sở hữu bảo hiểm nhân thọ

Độ tuổi

20 - 60 tuổi

Thu nhập

Từ 3,000,000đ trở lên

Thông tin sản phẩm

Điều kiện vay

Phí bảo hiểm >= 3,000,000đ/ năm

Hạn mức thẻ

100 lần phí tháng

Thời hạn thẻ

Không thời hạn

Khoản thẻ

10,000,000đ - 60,000,000đ

Lãi suất

- 1,76%/ tháng (lãi suất cố định)

- 3,08%/ tháng (lãi suất giảm dần)

- 37%/ năm (lãi suất theo năm)

Cư trú

Tại các tỉnh thành có sự hỗ trợ của FE Credit

Thủ tục đăng kí vay vốn

Khách hàng

CMND + Ảnh 3x4 + Hộ khẩu, tạm trú hoặc KT3 (nếu có)

Số điện thoại

Di động và cố định công ty

Yêu cầu hồ sơ đi kèm

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ photo