Chương trình thi đua bán bảo hiểm nCoV SHIELD gói 1 năm

Trước tình hình dịch bệnh Corona ngày càng trậm trọng tại các quốc gia, việc trang bị cho bản thân là gia đình một gói bảo hiểm nCoV là việc làm thiết yếu. 

Để giảm bớt gánh nặng bệnh dịch cũng như thúc đẩy doanh số, Digipay tổ chức chương
trình thi đua như sau:

1 giải đặc biệt: 600,000 vnđ/ tuần

  • Tần suất: Trao giải hàng tuần
  • Thời gian: 12 tuần, 09/03 – 01/06
  • Đối tượng: All user

Điều kiện: 

  1. Số người thừa hưởng bảo hiểm nCoV Shield gói 1 năm cao nhất trong tuần 
  2. Đạt tối thiểu 10 người thừa hưởng bảo hiểm nCoV Shield gói 1 năm trong tuần

Ví dụ: 1 hợp đồng bảo hiểm dành cho gia đình 4 người, BTC sẽ xét trên số 4 người, không xét trên 1 hợp đồng.

Trong trường hợp đồng giải thưởng, BTC sẽ xét tới thời gian thanh toán thành công bảo
hiểm cuối cùng sớm nhất.

Lưu ý: Chương trình chỉ áp dụng cho sản phẩm nCoV Shield gói 1 năm của công ty bảo hiểm BSH.